Νομικές πληροφορίες


Ο ιστότοπος https://shop-se.fronius.com προσφέρεται από FRONIUS International GmbH.

Βασικός σκοπός αυτού του μέσου:
Αυτή η διαδικτυακή πύλη εξυπηρετεί την προώθηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρεία μας, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας μας.
Ιδιοκτήτης και συντάκτης αυτού του μέσου:
FRONIUS International GmbH
Φύση και σκοπός του ιδιοκτήτη των μέσων:
Κατασκευή και εμπορία προϊόντων στον τομέα των συστημάτων φόρτισης μπαταριών, της τεχνολογίας συγκόλλησης και των ηλεκτρονικών συστημάτων ηλιακής ενέργειας.

Τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη των μέσων:
Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Αυστρία
Διοίκηση της εταιρείας:
Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß
Επικοινωνία:

email: contact@fronius.com

Τηλ.: +43/7242/241-0
Αριθμός εμπορικού μητρώου και εμπορικό μητρώο:
Αριθμός εμπορικού μητρώου: 149888z
Εμπορικό μητρώο: Gerichtsstand Kirchdorf
VAT ID: ATU52614407

Πληροφορίες για την online επίλυση διαφορών:

The European Commission provides a platform for extrajudicial online settlements (OS-platform), accessible under http://ec.europa.eu/odr.